Kardos Kürtőskalács - Az "édes" hivatás

Adatvédelmi Nyilatkozat


Az adatvédelmi hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a www.kardoskurtos.hu (továbbiakban oldal) oldalon megjelenő, elérhető szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) használatával, igénybevételével az oldal látogatója (továbbiakban: látogató vagy szolgáltatási igénybe vevő, felhasználó) hozzájárul ahhoz, hogy Kardos Tímea EV.. a felhasználó adatait saját rendszerében nyilvántartsa és marketing, értékesítési, üzletszerzési, tájékoztatási, piackutatási vagy reklámküldési céllal felhasználja a hatályos magyar jogszabályok betartása melett.

Kardos Tímea EV. (székhely: 7140 Bátaszék, Budai utca 12., adószám: 66222912-1-37) az oldal üzemeltetője (továbbiakban: üzemeltető, adatkezelő) felhívja a látogató figyelmét arra, hogy az oldalon az adatszolgálatás, adatközlés önkéntes alapon történik, azonban a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen. Üzemeltető felhívja továbbá a látogató figyelmét arra, hogy látogató jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint adatai helyesbítését vagy törlését kérvényezni, melyet megtehet a hello@kardoskurtos.hu elektronikus levelezési címre történő írásos megkeresésével vagy az üzemeltető által küldött levelet láblécében található leiratkozás gomb megnyomásával. Az üzemeltető a látogató által közölt, szolgáltatott adatokért felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő a látogató személyes adatait jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az info tv. alapján kezeli, figyelembe véve az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A látogató jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az adatkezelőnek az adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatkezeléséhez.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, azonban kijelenti, hogy a módosítást megelőző 8. napon az új adatvédelmi nyilatkozatot elhelyezi az oldalán, illetve az érintetteket, a látogató által megadott e-mail címen értesíti. A látogatónak lehetősége van az újonan érvénybe lépő adatvédelmi nyilatkozat elutasítására, melyet bármikor megtehet a hatálybalépése előtt a hello@kardoskurtos.hu elektronikus levelezési címen. Amennyiben látogató nem kéri adatainak törlését az adatkezelőtül, úgy ráutaló magatartásával elfogadja az új adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépését.

A látogató az oldal szolgáltatásainak igénybevételével megerősíti, hogy teljes körűen és behatóan megismerte és elolvasta jelen a adatvédelmi nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatvédelmi célok érdekében kezelje az info tv és a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. Látogató kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételével elogadja és vele együtt elolvasta és behatóan megismerte az adott szolgáltatás felhasználási feltételeit. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a szolgáltatást igénybe vevő adatait saját rendszerében nyilvántartsa és marketing, értékesítési, üzletszerzési, tájékoztatási, piackutatási vagy reklámküldési céllal felhasználja és kezelje a hatályos magyar jogszabályok betartása melett.

Látogató tisztában van azzal, hogy az oldalon az adatszolgálatás, adatközlés önkéntes alapon történik, azonban a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen továbbá, hogy látogató jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint adatai helyesbítését vagy törlését kérvényezni, melyet megtehet a hello@kardoskurtos.hu elektronikus levelezési címre történő írásos megkeresésével vagy az üzemeltető által küldött levelet láblécében található leiratkozás gomb megnyomásával. Látogató végül teljes mértékben tudatában van annak, hogy az üzemeltető a látogató által közölt, szolgáltatott adatokért felelősséget nem vállal.

Látogató kijelenti továbbá, hogy a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatok, melyeket a szolgáltatás igénybevételéhez megadott a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez füződő jogait nem sétik. Az adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikusm a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információs csomagokat, azaz sütiket használhat a szolgáltatáshoz vagy az oldalhoz. Látogatónak joga van az adatkezelő által küldött sütiket törölni vagy tiltani. Erre vonatkozóan látogató böngészőjének sugójában találhat bővebb információt.

Látogató kijelenti, hogy megértette az adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookikat a szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésen (pl számítógépén, telefonján) az adatkezelő határozatlan időre elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez. Látogató hozzájárulását a sütik letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja. Adatkezelő tájékoztatja felhasználót, hogy a sütik letiltása kihatással lehet a szolgáltatások igénybevételére.

A látogató személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoztathatóak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek (és a hozzájuk kapcsolt vállalkozások tekintetében) értelmezhetőek, ezért jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki. Az adatkezelő csak olyan adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen ad meg. A látogató hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az adatkezelő adatbázisába a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban bekerüljenek.

Látogató az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatai:
  • Kapcsolattartó neve
  • e-mail címe
  • telefonszáma
  • jelentkezés időpontja
  • jelentkezés dátuma
  • jelentkezés ip címe
  • érdeklődési kör
  • üzenet
  • jelentkező bögészője és operációs rendszere

A rendszerüzeneteket minden látogató számára elküldi az adatkezelő az ilyen értesítési listáról nem lehetséges a leiratkozás, hiszen az a szolgáltatással kapcsolatos, így a látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki.

Az adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail vagy sms esetén biiztosítja az ezekről történő leiratkozási lehetőséget.

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet az oldalon. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, a szolgáltatások igénybevétele nélkül nem teheti meg.

A látogató jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása bármikor lehetséges a hello@kardoskurtos.hu e-mail címen tett nyilatkozt segítségével. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a látogatónak, melyekben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása bármikor lehetséges a hello@kardoskurtos.hu e-mail címen tett nyilatkozt segítségével.

Az adatkezelés jogalapja és módja
Az adatkezelő a látogató személyes adatait kizárólag jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel, valamint biztosítja a látogató számára, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A látogató jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az est követőadatszolgáltatás minden esetben az info tv alapján önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

Az adatkezelés időtartama
Látogató elfogadja, hogy adatkezelő az érintett, vagyis a látogató kérésére szünteti meg, vagyis törli az adatkezelést. Ez alapján az adatkezelés időtartama határozatlan idejű.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a látogató adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. lehetséges, hogy az oldalon utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Adatkezelő felhívja a látogató figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat csak az adatkezelő által üzemeltetett oldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a látogató külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az adatkezelő általi adatkezelést.

Adattovábbítás:
Adatkezelő kijelenti, hogy a látogató adatait bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem továbbítja. Kivételt képez ez alól a hatósági megkeresések, valamint az adatkezelő operatív irányítása kapcsán szerződött partnerek pl.: könyvelő. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. Az Adatkezelő a látogatói adatbázist és az igénybe venni kívánt szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása és a látogatók kiszolgálása érdekében szükséges.

Anoninmitást biztosító látogató-azonosítók elhelyezése
Az oldal a Google, Inc. által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is „sütiket”, a látogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse az oldal használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a látogatót, hogy az oldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, az oldal használatára vonatkozó információkat Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. z oldal használatával a látogató hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat az oldal látogató által történő használatának értékelésére, elemzésére, az oldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az oldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért.

Általános rendelkezések
A látogató tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A látogató tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a hello@kardoskurtos.hu e-mail címre juttatja el.

Tiltakozási jog és a jogorvoslati jogok
A látogató vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A látogató jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

Minden látogatónak joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről, illetve ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.